SeniorMinds is een onderzoeksinstituut van de Universiteit van Amsterdam dat onderzoek doet naar mentale vitaliteit bij ouderen.

Met SeniorMinds wil de Universiteit van Amsterdam de opgebouwde kennis over cognitieve veroudering toepassen in de maatschappij, deels gekoppeld aan nieuwe onderzoeksprojecten. Een online instrument voor het meten van de cognitie of lifestyle, bijvoorbeeld, levert voor een individuele medewerker relevante informatie op. Door het analyseren van de data kunnen we verschillende patronen in kaart brengen waarmee steeds betere adviezen kunnen worden gegeven voor interventie of preventie.

Doelgroep

Het begrip ‘ouderen’ wordt ruim genomen: iedereen boven de 40 valt binnen ons interessegebied. We richten ons in het bijzonder op:

 • De ouder wordende professionalfamily3.com
 • Ouderen met specifieke risicoprofielen
  • Life-style onderdelen zoals beweging, voeding, slaap en stress
  • Verslaving zoals alcohol en eetverslaving
 • Ouderen met (sub)klinische pathologie zoals autisme, dementie en ADHD

Uniek Profiel

Preventie

 • ‘Nuldelijns’ gezondheidszorg
 • Online mentale vitaliteits monitor of onsite mentale vitaliteits screeningpc3
  • Cognitie: mentale behendigheid, flexibiliteit, geheugen, …
  • Motivatie: mentale weerbaarheid,  …

Interventies

 • Online mentale vitaliteits training
 • Doorverwijzing

Individuele Verschillen

 • Interventies op maat gesneden
  • Aard: specifieke cognitie / motivationele aspecten versterken
  • Niveau: aanspreken op passende moeilijkheidsgraad
  • Stijl: provokatief / competitief / fluwelen handschoen / …

Partners

Wij zoeken momenteel partners voor productontwikkeling en onderzoek. Het doel hierbij is onder andere om mee te doen met grote subsidieaanvragen waarbij ook het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt. Voor sommige aanvragen willen we graag samenwerken met Kleine en Middelgrote Bedrijven (zgn. SME categorie: small and medium sized enterprise), voor andere projecten ook met grote bedrijven.

Academisch

 • Consortium NL
 • Consortium EU

Niet-Academisch

 • Bedrijfsartsen
 • GZ-instellingen

Bedrijfsleven

 • Arbodiensten
 • Bedrijven voor internet software
 • Kleine tot middelgrote bedrijven
 • Zorgverzekeraars
 • Grote bedrijven / multinationals